Estructura de l’ADN i Rosalind Franklin

Aquesta setmana estem treballant a segon de batxillerat el tema dels àcids nucleics, ja sabeu, estructura de l'ADN, ARN..., i ens trobem en la introducció al tema, el següent fragment "A Cambridge (UK), James Watson i Francis Crick, treballant sobre fotografies de rajos X (entre elles les d'excepcional qualitat obtingudes per Rosalind Franklin) van assolir donar a llum la famosa doble hèlix del

Estructura de l’ADN i Rosalind Franklin

Aquesta setmana estem treballant a segon de batxillerat el tema dels àcids nucleics, ja sabeu, estructura de l'ADN, ARN..., i ens trobem en la introducció al tema, el següent fragment "A Cambridge (UK), James Watson i Francis Crick, treballant sobre fotografies de rajos X (entre elles les d'excepcional qualitat obtingudes per Rosalind Franklin) van assolir donar a llum la famosa doble hèlix del