Eixida al riu Millars

Els alumnes de 1r d'ESO de l'IES Politècnic, han visitat el curs baix del riu Millars acompanyats per les professores Lledó Valero, Emilia Nebot, Marisa Falcó i Esperança Moliner. Els objectius d'aquesta activitat eren reconèixer la importància dels rius en les diferents civilitzacions, conèixer l'aprofitament de les aigües al Millars, estudiar els impàctes ambientals als que està sotmes el

Eixida al riu Millars

Els alumnes de 1r d'ESO de l'IES Politècnic, han visitat el curs baix del riu Millars acompanyats per les professores Lledó Valero, Emilia Nebot, Marisa Falcó i Esperança Moliner. Els objectius d'aquesta activitat eren reconèixer la importància dels rius en les diferents civilitzacions, conèixer l'aprofitament de les aigües al Millars, estudiar els impàctes ambientals als que està sotmes el