Materiales para trabajar la expresión oral y escrita

Expresión escrita2012-2013 ikasturte honetan Euskadi-ko Lehen Hezkuntzako ikasleek eta DBH-ko 2. mailakoek diagnosi ebaluazioa izango dute, Aste Santua pasatu ondoren.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasunean idazmena eta ahozko adierazmena  dimentsioak boluntarioak izango dira.

ISEI-IVEI-k ahozko adierazmena eta idazmena lan egiteko materiala sortu du.

Esan dudanez irakasleek, nahi badute,  haien ikasleei froga hauek pasatuko dizkiete.

miedo-hablarBaliabideak irakasleagorentzat oso baliogarriak dira klasean zuzenean eramateko: orientabideak, proba motak, ikasleek egindako benetazko probak errubrika bitartez ebaluatzeko, aurkezten dira.

Ikastetxeak, zeozer egin nahi badu, zein dimentsioa eta zein mailetan egingo duen pentsatu beharko du.

Nire ustez, material hauek oso onak dira hizkuntza departamentuetan batera lan egiteko, ebaluazioari buruz akordioetara heltzeko, eta errubrika bitartez ebaluatzen ikasteko.

Berritzegune nagusiak material hauek sarean eskegi du askatasunez erabiltzeko.

Lagungarriak izan daitezkeen beste materialak:

103

Expresión escrita

Durante este curso 2012-2013, después de la Semana Santa, los alumnos de 4º de Primaria y de 2º de la ESO de Euskadi tendrán la evaluación de diagnóstico.

En la competencia en comunicación lingüística, la expresión escrita y oral no será de obligado cumplimiento, pero los Centros tendrán materiales para trabajar estas dos dimensiones.

miedo-hablarEl ISEI-IVEI ha elaborado un material para trabajar la expresión escrita y oral de manera voluntaria en los Centros. Se dan orientaciones, se proponen tipos de prueba, y se adjuntan pruebas reales de alumnos para evaluar, a través de unas rúbricas que, a mi modo de ver, están muy bien elaboradas.

Serán los profesores de forma voluntaria los que decidan a qué cursos quieren evaluar y en qué dimensión. Creo que son unos materiales muy buenos para empezar a trabajar, y a coordinarse en los departamentos de Lenguas, para llegar a acuerdos sobre la evaluación y  aprender a evaluar a través de las rúbricas.

El Berritzegune Central ha colgado parte de estos materiales que podéis utilizar con total libertad.

Recursos que os pueden interesar:


Ítems liberados de lectura de las evaluaciones PISA para llevar directamente al aula

Irudiaren iturria

Gure ikasleen irakurmena bultzatzeko ISE-IVEI-k  2000, 2003, 2006, 2008 (ebaluazio pilotoa) eta 2009-ko Pisa ebaluazioren item liberatuak argitaratu ditu liburu batean. Orrialdeak fotokopia daitezke klase bertan gure ikaskeek erabil ditzaten.

Une honetan Euskadiko ikastetxeek, ebaluazio diagnostikoaren emaitzak ikusi ezkero, hobekuntza planak aurkeztu dituzte. Une honetan irakurmena beren ikasleekin lan egiten hasiko direnez, uste dut Hobekuntza  plan honetan sartzeko material baliogarria dela.

Últimas publicacionesPISA 2009: IRAKURMENEKO ITEM LIBERATUAK

2012ko otsaila

Markoa eta itemen analisia [ Eskuratu osorik PDF formatuan]

Markoa eta itemen analisia [ Eskuratu osorik DOC formatuan]

KLASERA ZUZENEAN ERAMATEKO

Itemen adibideak [ Eskuratu itemak soilik PDF formatuan]

Itemen adibideak [ Eskuratu itemak soilik DOC formatuan]

HOBEKUNTZA PLANA EGITEKO BESTE IDEIAK ETA MATERIALAK:


Para mejorar la destreza lectora de nuestro alumnado el ISE-IVEI acaba de publicar los ítems liberados de lectura  de la evaluación Pisa de los años 2000, 2003, 2006, evaluación piloto 2008 y evaluación 2009 para poder fotocopiar y trabajar con nuestros alumnos y alumnas.

Ahora que los centros del País Vasco han presentado su Plan de mejora, una vez vistos los resultados de la evaluación diagnostica que se hizo al alumnado durante el pasado curso 2010-2011, y han comenzado a trabajar la comprensión lectora con el alumnado creo que es un material a tener en cuenta para poner en práctica en las aulas.

Últimas publicacionesPISA 2009: ÍTEMS LIBERADOS DE LECTURA

Febrero 2012

Marco y Análisis de los ítems [ Descargar completo en formato PDF]

Marco y Análisis de los ítems [ Descargar completo en formato DOC]


PARA LLEVAR DIRECTAMENTE AL AULA

Ejemplos de ítems [ Descargar solo ítems en formato PDF]

Ejemplos de ítems [ Descargar solo ítems en formato DOC]

Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

IDEAS Y PROPUESTAS PARA EL PLAN DE MEJORA